BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

NEW! BondeyeBaby Bracelet
Regular price
$475.00
Regular price
Sale price
$475.00
Unit price
per 
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

NEW! Adult Nameplate Bracelet
Regular price
$500.00
Regular price
Sale price
$500.00
Unit price
per 
Birthstone Wave Ring - BONDEYE JEWELRY ®
Birthstone Wave Ring - BONDEYE JEWELRY ®
Birthstone Wave Ring - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

NEW! Birthstone Wave Ring
Regular price
from $775.00
Regular price
Sale price
from $775.00
Unit price
per 
Birthstone Exclusive Signet - BONDEYE JEWELRY ®
Birthstone Exclusive Signet - BONDEYE JEWELRY ®
Birthstone Exclusive Signet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

NEW! Birthstone Signet Ring
Regular price
$1,600.00
Regular price
Sale price
$1,600.00
Unit price
per 

Tags

Availability